Členové rady

  Členové rady Národního Centra kompetence „Biorafinace jako oběhové technologie“(TN01000048) Ing. Rut Bízková, poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu a životního prostředí Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., Rabbit Trhový Štěpánov Prof. Ing. Ludovít Jelemenský,DrSc., Slovenská technická Univerzita v Bratislave Ing. Petr Kaštánek, Ph.D., EcoFuel Laboratories Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Mgr. Aleš Laciok, MBA, ČEZ Prof.…

Členové konsorcia

Členové konsorcia Národního Centra kompetence „Biorafinace jako oběhové technologie“ Algamo s.r.o. (ALGAMO), IČ: 28826825 Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (BFÚ), IČ: 68081707 Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (BÚ), IČ: 67985939 Briklis, spol. s r.o. (BRIKLIS), IČ: 43833497 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), IČ: 60460709 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), IČ: 68407700 EcoFuel Laboratories…

O Centru

Národní Centrum kompetence „Biorafinace jako oběhové technologie“ (TN01000048) NCK BIOCIRTECH pokrývá celou problematiku zpracování biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní včetně komunálního původu a čistírenských kalů pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu. Cílem jsou nové produkty z obnovitelných…