Členové konsorcia Národního Centra kompetence „Biorafinace jako oběhové technologie“

 1. Algamo s.r.o. (ALGAMO), IČ: 28826825
 2. Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (BFÚ), IČ: 68081707
 3. Botanický ústav AV ČR, v.v.i. (BÚ), IČ: 67985939
 4. Briklis, spol. s r.o. (BRIKLIS), IČ: 43833497
 5. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), IČ: 60460709
 6. České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), IČ: 68407700
 7. EcoFuel Laboratories s.r.o. (ECOFUEL), IČ: 28973852
 8. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (MBÚ), IČ: 61388971
 9. RNDr. David Novotný, Ph.D. (NOVOTNÝ), IČ: 86997696
 10. RABBIT Trhový Štěpánov a.s. (RABBIT), IČ: 18622437
 11. REMA Systém, a.s. (REMA), IČ: 64510263
 12. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UNICRE), IČ: 62243136
 13. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (ÚCHP), IČ: 67985858
 14. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (ÚVGZ), IČ: 86652079
 15. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), IČ: 60461373
 16. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ), IČ: 00027073