Dne 14.5. proběhla v Centru Algatech v Třeboni schůzka řešitelů DP3 týkající se Zvýšení účinnosti získání cenných látek z řasové biomasy a hodnocení environmentálních dopadů řešitelských týmů MBÚ, ÚCHP, BÚ a ČZU.

 

2. setkání řešitelů dílčího projektu TN 10000048/01 BIOCIRTECH proběhlo dne 7.5.2019 na témata Isolovaná bioaktivní komponenta hydrolyzátu a Frakce hydrolyzátu jako komponenta pet food.

Přítomni: Kateřina Demnerová, Hana Stiborová, Hana Sýkorová, Pera Patáková, Barbora Branská

 

Dne 22.4. proběhla schůzka v PZ Ratměřice věnovaná polnímu pokusu s konopím. Součástí byla i návštěva lokality v průběhu výsevu.

 

1. setkání řešitelů dílčího projektu TN 10000048/01 BIOCIRTECH  se konalo dne 26.2. 2019

Na schůzce byl projednán protokol z hodnocení návrhu dílčího projektu TN 10000048/01 a rozděleny jednotlivé výzkumné aktivity mezi participanty. Projekt zahrnuje celkem šest aktivit V001 – V006. Schůzka byla zaměřena na aktivity V004 a V005, které budou řešeny na pracovištích VŠCHT Praha – Ústav biochemie a mikrobiologie a Ústav biotechnologie.

Přítomni: Kateřina Demnerová, Hana Stiborová, Hana Sýkorová, Pera Patáková, Barbora Branská

 

Dne 6. února 2019 se konala v ÚCHP zahajovací schůzka NCK BIOCIRTECH

.

 

V lednu 2019 zasedal přípravný výbor NCK BIOCIRTECH