DP 4 – 23. 8. 2019 byly ve VÚKOZ v.v.i. předány první várky vzorků z polních pokusů; účastníci: Vlasáková (EcoFuel), Weger a kol. (VÚKOZ); témata jednání: design a metodika dalších odběrů.

 

DP 4 – dne 25.7. 2019 proběhlo vyhodnocování pokusů v Sásově a Ratměřicích; účastníci: Vlasáková (EcoFuel), Weger a kol. (VÚKOZ), Gabrielová (Hempoint), Jandejsek (Rabbit).

Témata jednání: postup při sklízení pokusů, způsob sběru dat.

 

DP 3 – dne 3.7. 2019 se v Mostku konalo  jednání mezi Algamo s. r. o a ČZU ohledně analýzy LCA).

 

26.6. 2019 se konala schůzka  řešitelského týmu za účasti zástupců ÚCHP (Šolcová, Hanika, Soukup) a UniCre (Svoboda, Kocík). V rámci této schůzky byly konzultovány výsledky a také návrhy aktivit na další období.

 

Rozšíření dílčích projektů DP1 a DP 4 bylo odsouhlaseno

Dle protokolů z hlasování Rady NCK Biocirtech o rozšíření dílčích projektů DP1- Zpracování živočišných odpadů a DP 4 -Valorizace rostlinné biomasy, bylo rozšíření odsouhlaseno. V případě DP 1  se jedná o další výzkumné téma Ověření vhodnosti použití vybraných peptidových frakcí získaných hydrolýzou ZSOM k podpoření tvorby osových proteinů chrupavky, u DP 4 o téma Vývoj a ověření in-vitro, ex-vivo a in-vivo metod hodnocení přenosu a biologické dostupnosti kanabinoidů.

 

Dne 14.5. proběhla v Centru Algatech v Třeboni schůzka řešitelů DP3 týkající se Zvýšení účinnosti získání cenných látek z řasové biomasy a hodnocení environmentálních dopadů řešitelských týmů MBÚ, ÚCHP, BÚ a ČZU.

 

2. setkání řešitelů dílčího projektu TN 10000048/01 BIOCIRTECH proběhlo dne 7.5.2019 na témata Isolovaná bioaktivní komponenta hydrolyzátu a Frakce hydrolyzátu jako komponenta pet food.

Přítomni: Kateřina Demnerová, Hana Stiborová, Hana Sýkorová, Pera Patáková, Barbora Branská

 

Dne 22.4. proběhla schůzka v PZ Ratměřice věnovaná polnímu pokusu s konopím. Součástí byla i návštěva lokality v průběhu výsevu.

 

1. setkání řešitelů dílčího projektu TN 10000048/01 BIOCIRTECH  se konalo dne 26.2. 2019

Na schůzce byl projednán protokol z hodnocení návrhu dílčího projektu TN 10000048/01 a rozděleny jednotlivé výzkumné aktivity mezi participanty. Projekt zahrnuje celkem šest aktivit V001 – V006. Schůzka byla zaměřena na aktivity V004 a V005, které budou řešeny na pracovištích VŠCHT Praha – Ústav biochemie a mikrobiologie a Ústav biotechnologie.

Přítomni: Kateřina Demnerová, Hana Stiborová, Hana Sýkorová, Pera Patáková, Barbora Branská

 

Dne 6. února 2019 se konala v ÚCHP zahajovací schůzka NCK BIOCIRTECH

.

 

V lednu 2019 zasedal přípravný výbor NCK BIOCIRTECH