Dílčí projekty 2021 –  2022

  DP1  Zpracování živočišných odpadů

  DP2   Management projektu

  DP3   Modifikace řasových kmenů za účelem zvýšení obsahu mastných kyselin a karotenoidů a vývoj metod pro jejich efektivní izolaci z biomasy

♦  DP 4  Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy

♦  DP 5  Technologie pro využití odpadní biomasy

♦  DP 6  Degradace reziduí pesticidů pomocí bakterií

 

Dílčí projekty  2019 – 2020

  DP1 Zpracování živočišných odpadů

   DP2 Management projektu

  DP3 Modifikace řasových kmenů za účelem zvýšení obsahu mastných kyselin a karotenoidů a vývoj metod pro jejich efektivní izolaci z biomasy

  DP4 Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy

  DP5 Technologie pro využití odpadní biomasy

  DP6 Degradace reziduí pesticidů pomocí bakterií