Dílčí projekty

  DP1 Zpracování živočišných odpadů

   DP2 Management projektu

  DP3 Modifikace řasových kmenů za účelem zvýšení obsahu mastných kyselin a karotenoidů a vývoj metod pro jejich efektivní izolaci z biomasy

  DP4 Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy

  DP5 Technologie pro využití odpadní biomasy

  DP6 Degradace reziduí pesticidů pomocí bakterií